"Sharks are beautiful animals, and if you're lucky enough to see lots of them, that means that you're in a healthy ocean. You should be afraid if you are in the ocean and don't see sharks."

"The Shark Project"


 • The 'Shark Project' was initiated and executed by BlueShark between 2012-2014, for the Belgian NGO Sea First.


  The campaign centered around a competition for students aging 15 – 20 years old and was designed to raise public awareness about the rapid loss of sharks caused by overfishing. The contest challenged participants to organize and execute a team-driven project that would inform their community of the plight of sharks.

  During the contest, teams developed and distributed awareness raising flyers, informed and tutored younger year students on shark conservation, they manned information booths at public events and organised movie nights, lectures and quizzes about sharks. Some teams created shark related Facebook pages and websites or advertised their awareness project using posters. Some organized flash mobs or produced public service announcements and videos for YouTube, and they tried to get their message into the media. A few teams effectively managed to contribute to active campaigns of Shark Alliance, Ocean 2012 and Paint a Fish, to halt shark finning and overfishing in Europe.

  The grand prize winners of the contest were offered a fully-catered, week-long marine life study trip in Florida. A compilation video of their expierences during the trip was later distributed to schools in Belgium as a plea to devote more time discussing the problems in our oceans in class. The Shark Project was financed with a grant from the Belgian National Lottery.

  Most of the information on the "Shark Project" part of the website was written in Dutch and French, to assist the contest participants. An English summary will soon be available here.

 • Het 'Haaienproject' werd tussen 2012-2014 door BlueShark geïnitieerd en uitgevoerd, voor de Belgische vzw Sea First.

  De campagne bestond uit een wedstrijd voor jongeren tussen 15 - 20 jaar oud en had als doel het publieke bewustzijn te verhogen in verband met de situatie van haaien. De wedstrijd daagde deelnemers uit om in teamverband een project op poten te zetten waardoor de gemeenschap geïnformeerd werd rond de extreme overbevissing van haaien.

  Tijdens de wedstrijd ontwikkelden en verdeelden de teams flyers, gaven ze les over haaien aan jongerejaars studenten, organiseerden ze informatienamiddagen en filmavonden, lezings en quizzen over haaien. Sommige creëerden Facebook pagina's en websites en maakten reclame voor hun project via posters. Ze organiseerden flashmobs, ontwikkelden boodschappen van algemeen nut, filmpjes voor YouTube en trachtten via mailings de media te bereiken met hun boodschap. Een paar teams gingen nog verder en droegen uiteindelijk effectief bij aan actieve campagnes van Shark-Alliance, Ocean 2012 en Paint a Fish, om shark finning te verbieden en de overbevissing in Europa een halt toe te roepen.

  De winnaars van de wedstrijd vertrokken voor een volledig verzorgde, week-lange mariene studiereis naar Florida. Een compilatie video van hun belevenissen tijdens de reis werd later verspreid naar Belgische scholen als een pleidooi om tijdens de lessen meer tijd te besteden aan het bespreken van de problemen in onze oceanen. Het Haaienproject werd bekostigd met subsidies van de Belgische Nationale Loterij.


TRAILER

MOVIE

Kennismaking met de haaienproblematiek

Met dit project wil SFF de aandacht vestigen op een specifiek en actueel probleem dat de gezondheid van de zee ernstige schade toebrengt. Een essentiële en bepalende hoeksteen van het ecosysteem in de zee zijn de roofdieren aan de top van de voedselketen. Zij regelen de aantallen van de soorten onder hen, houden door het verwijderen van oude en zieke dieren de genenpoel van hun prooien gezond en houden als aaseters riffen vrij van parasieten en ziekten.
In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.
Nationale Loterij
R.J. Dunlap
Time To Dive
worldwide dive and sail